No items found.

Trafikverket

Väg 73 - Utbyggnation till motorväg

Väg 73 Delen Fors-Älgviken, Stockholm – 6 totalentreprenader och 2 utförandeentreprenader, 1,8 mdr

Utbyggnad av väg 73 till 24 km motorväg innehållande 6 st trafikplatser, 3 stora broar (> 200 meter), 21 små broar, 1 050 000 m3 bergschakt, 720 000 m3 jordschakt och 220 000km grundförstärkning.

Arega har var ansvarig byggledare och ansvarig byggledningsorganisationen, arbetet omfattade säkerställning av framdriften i 8 entreprenader vilket innefattade uppföljning mot avtalade villkor, ekonomiskuppföljning, ÄTA-hantering, samråd med boende och myndigheter.

Uppdraget påbörjades 2004 och avslutades 2014. Projektet var klart 2014.