No items found.

Trafikverket

Väg 222 Nya Skurubron, Stockholm – Totalentreprenad 1 mdr

Väg 222 Nya Skurubron, Stockholm – Totalentreprenad 1 mdroch utförandeentreprenad 0,3 mdr

Ny 330 meter lång motorvägsbro över Skurusundet i Nacka,Stockholms län. Projektet innefattar också ombyggnation vägar, 2 st trafikplatseroch renovering av 2 st 300 meter långa broar från år 1915 respektive 1957.

Arega har var projektledare och delprojektledare produktion och arbetet innebär samverkan med interna specialister och externaaktörer samt ekonomiskt ansvar för projektets genomförande och kontinuerliguppföljning av verksamheten mot uppställda mål. En viktig del av arbetet ärkommunikation med berörda kunder och samråd med andra myndigheter.

Projektet ska vara klart 2024.