No items found.

Swedavia

Utbyggnation av terminal 5, Arlanda

Arlanda utvecklas komtinuerligt för att möta framtidens behov. Terminal 5 skall utvecklas och en ny pir för uppställning av flygplan samt tillhörande rampytor och taxibanor. Arega är projektledare för mark och rampytor om ca 500.000m2 i utrednings och projekteringsskede.