No items found.

Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Stora Sköndal, Etapp 1 och 2

Stora Sköndal är under utveckling till blandstad med 4500 bostäder och ca 1500 arbetsplatser. Etapp 1 och 2 innehållde 1900 bostäder tillsammans med skola, förskola och parker.

Arega har varit biträdande projektledare för projektets program- systemarbete och genomförande av exploatering för boende,parker och förskolor.

Arega har också varit projektledare för marksanering samt infrastrukturutbyggnad inom etapp 2.