No items found.

Stockholm vatten och avfall

Slakthusområdet VA

Projektledare VA stockholm vatten.

Renovera och uppdatera VA systemet till ett mordent och hållbart system inom Slakthusområdet och kringliggande ledningar.