No items found.

Exploateringskontoret - Stokholm Stad

Slakthusområdet Exploatering

Projektledare för förberedande arbeten inom området vilket innefattar totalrivning, ledningsflytt, ombyggnation av byggnader, marksäkning och hantering av tunnlar och tråg. Konsulten har utvecklat arbetssätt för att minimera klimatavtryck i enlighet med Stockholm Stads mål om fossilfri organisation till 2030. Det innebär också sammarbete med flera större projekt som Norra Djurårdsstaden och deras masslogitikcenter, Årstafältet och internt inom Slakthusområdet.

Konsulten arbetar också med den övergripande genomförandeplaneringen och den tekniska genomförbarheten.

Budget ca 600MSEK