No items found.

Ektornet real estate AB

Projektutveckling av Erikslund i Västerås

Kv Traversvagnen.

Projektledare för utveckling och genomförande vid om och tillbyggnad av handelsfastighet.