No items found.

Exploateringskontoret - Stockholm Stad

Ordonnansen

Stadsutvecklingsprojekt utmed Värtavägen med 116 nya lägenheter. Konsulten har varit projektledare för stadsutvecklingen som innebar att omlokalisera pumpstation för VA samt nätstation och iordningställnde av parkmark.