No items found.

Stockholm vatten och avfall

Ingvar Kamprads allé

För att möjliggöra exploatering av bostäder samt utbyggnation av handelsplatsen är uppdraget åt Stockholm Vatten och avfall att omförlägga VA-ledningarna i området.

Arega är projektledare samt tagit fram underlag för vattendom inom projektet.