No items found.

Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Hammarby Sjöstad

Arega har varit projekt och projekteringledare för flertalet stadsutvecklingsprojekt i Hammarby Sjöstad sedan 2015.

Lugnet 3; ombyggnation av gata samt park och sopsug projektering och utförande av sopsugsterminal med tekiska system för sopsug.

Påsen/Godsvagnen; finplanering av gata och park

Henriksdal

Fredriksdal, Kajarbete, gata, finplanering, torg samt hiss mellan Fredriksdalstorget och Skansbron

Mårtensdal; Rivning av byggnad, samordning med FUT, Svenska kraftnät, Ellevio, Skanska och betongindustrin

Färjetrafiken, upphandling av färjetrafiken mellan Hammarby sjöstad och Södermalm

Nordöstra sjöstan, tidig projektutveckling

Samordning Nacka kommun och Nacka vatten, Trafikförvaltningen Spårväg och bussgarage, FUT, Ellevio, Svenska Kraftnät.