No items found.

Hammarby fotboll

Hammarby fotboll

Arega har på uppdrag av Hammarby Fotboll varit projektledare och upphandlare av det nya klubbhuset på Årsta IP. Uppdraget har omfattat både projekt- projekterings och byggledning för rivning av det gamla klubbhuset samt mark och byggnadsarbeten för det nya.