No items found.

Exploateringskontoret - Stockholm Stad

Gubbkärrets Gård

I flera detaljplaner förtätas Västra Nockeby, första etappen stod klar 2020 med 49 lägenheter.

Konsulten roll har varit som projektledare med projektering och entreprenad av gata och park för detaljplanens genomförande. Projektet omfattade ny gatusträckning med ledningsomläggnings samt ordningsställande av mark för kolloniträdgård och justering i läge av fotbollplan.