No items found.

Trafikverket

Gamla Årstabron - Stockholm

Gamla Årstabron, Stockholm – Samverkansentreprenad, 0,2mdr

Utbyte av 160 m spårplan i en byggnadsminnesmärkt järnvägsbro av stål från 1926 och nytt tätskikt på 500 meter sten- och betongbro. Arbetet utfördes under en 4 månader kort totalavstängning.

Arega har varit delprojektledare produktion och arbetet innebär samverkan med interna specialister och externa aktörer samt ansvar för projektets genomförande och kontinuerlig uppföljning av genomförandet motuppställda mål.

Projektet utfördessommaren 2015.