No items found.

Trafikverket

E22 Förbifart Söderköping

E22 Förbifart Söderköping – Totalentreprenad 2 mdr

11 km ny sträckning för väg E22 väster om Söderköping med passage Göta kanal. Tråg och akvedukt för passage under Göta kanal, 4 st nya trafikplatser och ombyggnad av väg 210 Skärgårdslänken.

Arega är Delprojektledare Produktion och arbetetinnebär samverkan med interna specialister och externa aktörer där vi står icentrum för frågor knutna till planerings-, projekterings- ochentreprenadverksamhet. En del i arbetet är kommunikation med berörda kunder och samråd med andra myndigheter.

Uppdraget påbörjades 2021 och sträcker sig inledningsvis till 2028. Projektet ska vara klart 2032.