No items found.

Trafikverket

E20 Förbifart Mariestad

E22 Förbifart Mariestad – Uförandeatreprenader 2 mdr

Projektet avser 2 etapper (5 + 12 km) för väg E18 öster omMariestad. Projektet omfattar ca 6 km ny väg och ca 11 km ombyggnation avbefintlig väg, 1 ny trafikplats (Hasslerör) och ombyggnation av 3 st trafikplatser med tillhörande anslutande regionala och lokala vägar.

Arega är Delprojektledare Produktion och arbetet innebär samverkan med interna specialister och externa aktörer där vi står i centrum för frågor knutna till planerings-, projekterings- och entreprenadverksamhet. En del i arbetet är kommunikation med berörda kunder och samråd med andra myndigheter.

Projektet beräknas vara klart 2032.