No items found.

Trafikverket

Dilatationsbyte Stockholm

Dilatationsbyte Stockholm - Utförandeentreprenad

Ett underhållsprojekt där ca25 dilatationsanordningar ska bytas ut under en 5års-period.

Aregas roll är som projektingenjör/bitr. projektledare och arbetet innebär att samverka med den interna projektgruppen samt specialister samt de externa leverantörerna (konsulter, entreprenörer) men även kommun och övriga intressenter. En stor del av arbetet är att underlätta för projektledaren och ansvara för ekonomi, rapportering, riskhantering och uppföljning samt planering av projektet.