No items found.

JM

Älvsjöstaden

Ett nytt bostadsområde växer fram i nära anslutning till Älvsjö centrum. Området utvecklas med ca 1700 bostäder, lokaler, förskola och park på LM Ericsons gamla område.

Arega är projekteringsledare åt JM AB för genomförande av mark och infrastruktur på allmän platsmark. Arega har även varit ansvariga för avtal och myndighetskontakter samt inköp av mark och planprocess.

Projektet beräknas vara klart och inflyttat till 2027.